Vad är en aktie?

Om du äger en aktie i ett aktiebolag är du delägare i det företaget. De flesta som investerar i aktier gör det enbart för att de hoppas på att aktiekursen ska gå upp, så att de kan sälja och göra en vinst, och lägger sig inte i hur aktiebolaget styrs. De flesta (men inte alla) sorters aktier ger dig dock rätt att bevista bolagstämman och rösta där, så du har möjlighet att involvera dig själv i viktiga beslut om du så önskar.

Vidare kan man som aktieägare få aktieutdelning från aktiebolaget, om ett förslag om aktieutdelning godkänns på bolagsstämman. Detta är ett sätt för aktiebolaget att dela med sig av sina tillgångar till aktieägarna. Det finns många exempel på väletablerade aktiebolag som gör stora vinster, och som varje år delar ut en del av dessa vinster till aktieägarna istället för att behålla pengarna i aktiebolaget. Vilka rättigheter du har när en aktieutdelning sker beror på vilken typ av aktie du har. I många företag har samtliga aktier exakt samma rättigheter, men det förekommer också att företag ger ut aktier med olika rättigheter.

kopa aktier

Börsnotering

Det finns flera hundra tusen aktiebolag i Sverige, men bara några hundra av dem är börsnoterade. Att de är börsnoterade innebär att aktierna i dem handlas vid en börs.

För att aktier i ett aktiebolag ska upptas för handel vid en börs måste aktiebolaget uppfylla en lång rad krav som börsen ställer, bland annat vad gäller hur information som rör aktiebolaget offentliggörs och hur bokföringen sker. Så länge aktiebolaget är noterat vid börsen måste det fortsätta uppfylla kraven. Om så inte sker kan bolaget avnoteras vilket innebär att handeln med aktierna på börsen upphör.

Observera att de krav som ställs kan varierar mellan olika börser och olika länder.  Om du vill veta mer om hur man handlar med aktier i andra länder och vilka regler som gäller där rekommenderar jag att du besöker denna sida.

Vad är Euroclear Sweden?

Euroclear Sweden är det som tidigare hette Värdepapperscentralen, ett register för vissa värdepapper i Sverige. När du köper aktier i ett bolag som är noterat vid en svensk börs får du inte något fysiskt aktiebrev som bevis på ditt ägarskap, utan ditt ägande registreras elektroniskt hos Euroclear Sweden.

Euroclear Sweden har mandat från Finansinspektionen att föra register över aktieägare i svenska börsnoterade bolag.

Ett svenskt bolag som inte är börsnoterat kan välja att använda sig av Euroclear Sweden för att registrera sina aktieägare, men det är inte obligatoriskt. Ett bolag som väljer att stå utanför Euroclear Swedens system kan istället föra en vanlig aktiebok i enlighet med lagens krav.

Måste jag skaffe en värdepappersdepå?

Du måste inte ha en värdepappersdepå för att köpa och sälja aktier vid ett börsnoterat aktiebolag i Sverige; det räcker med att du har ett värdepapperskonto hos Euroclear Sweden.

Vad är förvaltarregistrering?

Förvaltarregistrering innebär att du inte står registrerad som ägare till aktien. Istället är det förvaltaren – det företag du har en aktiedepå hos – som står som registrerad ägare. Detta påverkar dina juridiska rättigheter, men är av praktiska skäl ett mycket vanligt förfarande och för de flesta privatpersoner som investerar i aktier är det en lösning som fungerar bra.

Vad är en nyemission?

En nyemission sker när aktiebolaget skapar nya aktier och säljer dem, för att få in kapital till bolaget. En nyemission kan till exempel genomföras för att man behöver pengar för att genomföra ett nytt stort projekt, eller för att bolaget går igenom en ekonomiskt tuff period och behöver få in kapital för att inte gå omkull. En nyemission är ett alternativ till att till exempel låna pengar i en bank eller sälja av tillgångar för att få kontanta medel till verksamheten.