Hollywoods framväxt

Idag är Hollywood ett begrepp, så intimt förknippat med filmskapande och, i synnerhet, filmindustrin i sin helhet att man nästan glömmer bort att det är en geografisk plats. För biobesökare som lever idag tycks det som att Hollywood alltid funnits och även om det finns drag av nostalgi i Hollywood som begrepp(det hänvisas ofta till Hollywoods ”guldålder” under i synnerhet 1930- och 40-talen)så är det lätt att glömma bort att det fanns en tid när Hollywood inte fanns, att det var ett taktiskt och noga uttänkt beslut att den amerikanska filmindustrin skulle få ett centrum här.

Historien om hur en av världens mest kända platser kommer till och börjar ta anta formen av det som vi känner igen idag är en fascinerande berättelse och en prestation, resultatet av drivna män och kvinnor som under loppet av några få år skapade historia. Den tar sin början för mer än hundra år sedan och inkluderar några av den tidiga filmkonstens riktigt stora namn.

hollywood

Varför Hollywood? Varför södra Kalifornien?

Att filmindustrins Mecka idag ligger i södra Kalifornien är idag en självklarhet för de flesta, även om det sedan länge finns många konkurrerande metropoler, både på andra ställen i USA och runt om i världen. Dock har det inte alltid varit så, tvärtom så var den amerikanska filmindustrins första centrum New York, något som var helt naturligt eftersom uppfinnare som Thomas Alva Edison var verksamma här, utan vilkas skapelser såsom till exempel fonografen, filmmediet knappast hade sett likadant ut, i alla fall inte vid denna tidpunkt. Till historien hör att Edison givetvis hade patent på alla sina uppfinningar, vilket innebar att han hade rätt till royalties när de användes, exempelvis när det visades film. Detta var givetvis en utgift som filmskapare gärna slapp undan om de kunde och inom USA fanns det knappast ingen plats som låg längre från Edisons New York än södra Kalifornien. Det ska även tilläggas att södra Kalifornien hade stabilare klimat och mer sol än New York, något som underlättade filminspelningarna som sådana(dåtidens teknik var mycket känsligare än dagens).

Hur uppstod staden?

Det fanns bebyggelse norr om Los Angeles där Hollywood i dag ligger, då i form av en jordbruksfastighet som under 1800-talets sista decennier exploaterades och började anta formerna av en stad. När filmskaparen D.W. Griffith kom till platsen i början av 1900-talet bodde här knappt några hundra människor, något som snart skulle ändras radikalt. Att flytta sin filmproduktion till Los Angeles-området var något som Griffith redan hade planer på men han förälskade sig i Hollywood, mycket på grund av de vackra miljöerna och det vänliga bemötandet. Med sig hade han dåtidens stora filmstjärnor såsom Lilian Gish (vars filmkarriär fortfarande pågick i slutet av 1980-talet), Lionel Barrymore(medlem av en sedermera legendarisk skådespelarfamilj där John och Drew Barrymore bara är några)och, inte minst, Mary Pickford som skulle bli en av de absolut största, inte bara i den tidiga filmhistorien utan även i stort.

Tidiga Hollywoodfilmer

D.W. Griffiths kärlek till området och kulturen kom att prägla den tidiga Hollywoodfilmen när produktionen väl kom igång åren runt 1910, ett exempel är In Old California som är en nostalgisk melodram som utspelar sig innan området blivit en del av USA. Denna film ansågs länge vara försvunnen men återfanns i början av 2000-talet och kan nu ses igen, mer än 100 år efter sin tillkomst. Just den då närliggande mexikanska tiden och kulturen kom att prägla en hel del av filmen i Hollywood under dess första år, det är till exempel ingen slump att det är nu som Zorro uppenbarar sig för första gången, i Douglas Fairbanks gestalt. Fairbanks kom till Hollywood 1915 och i och med det började en ny era i drömfabrikens historia.

Kommentarer är stängda.