Filmens historia

Att skriva om filmens historia som ett ämne är egentligen vanskligt, i vissa fall till och med missvisande. Även om man idag är överens om att filmens historia tar sin formella början under 1880-talet när filmkameran är uppfunnen så var den inte på något vis en företeelse som uppkom ur ett vacuum. Idén om rörliga bilder är betydligt äldre och serier av bilder som med hjälp av primitiv teknik visualiseras framför betraktarens ögon har betydligt längre historia. Exempelvis camera obscura, att man låter ljuset skina ner i ett mörk rum eller behållare och därmed ge upphov till reflektioner följer principer som redan de gamla grekerna hade koll på. Allt detta leder fram till fotografins framväxt och alltså, i förlängningen, till filmen.

1880-talet

Människan har alltid varit fascinerad av det visuella, det optiska och det tekniska. De enorma tekniska framstegen som skedde under 1800-talet i samband med industrialismen kom givetvis att bana väg för filmen. Föregångare till filmen, såsom camera obscura ledde fram till Zoetropen, i vilken man kunde beskåda bilder på en cirkulerande remsa, som såg ut att röra sig som en enhet när remsan rörde sig. Det kunde handla om rörliga ting, såsom en ryttare till häst eller en vagn som rörde sig framåt. Begreppet ”rörliga bilder” stammar från den här tiden och det var just ”rörliga bilder” det handlade om.

Fransmannen Louis Le Prince har idag fått status som den förste som visade film enligt den teknik som sedan kom att bli förhärskande. Samtidigt försökte uppfinnaren, glödlampans uppfinnare Thomas Alva Edison komma fram till samma sak och det rasade under lång tid en häftig strid om vem som egentligen skulle betraktas som ”filmens fader”. Det gick så långt att när Louis Le Prince mystiskt försvinner år 1890 så anklagar hans fru Edison för försvinnandet men det finns inga belägg för att det skulle vara så. Dock lyckades Edison få patent på film, något som kom att få långtgående konsekvenser, bland annat mer eller mindre flydde filmmakare från Edisons New York till södra Kalifornien där Hollywood sedan växte fram.

Bröderna Lumière

De franska bröderna Auguste och Louis Lumière har fått status som skapare av den moderna filmen och även om de hade många föregångare så är det ingen tvekan om att de stora framsteg bröderna gjorde med exempelvis bildkvalitet och, framför allt, förmågan att projicera filmer på större ytor så att mer än en person kunde se, kom att bli banbrytande. brothers_Lumiere

Den 28 december 1895 brukar sägas vara filmens födelsedag då bröderna Lumière för första gången visade film för en betalande publik. Det är nu som bland annat L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat visas. Som titeln anger så visar bilden ett tåg som anländer och enligt en inte helt bekräftad myt så flydde många av tittarna när tåget kom ångandes mot kameran.

Bröderna Lumière fick 1895 patent på kinematografen, tidig form av filmkamera som kunde visa ungefär en minutlång film(det skulle ta ganska exakt 20 år efter patentet innan långfilmer blev populärare än kortfilmer, närmare bestämt när den epokgörande och kontroversiella amerikanska storfilmen Nationens Födelse har premiär). Bröderna kan även tillskrivas en del av äran för att svensk film kom igång i slutet av 1800-talet(och under en period under 1910-talet var världsledande)i samband med en stor industriutställning i Stockholm 1897 där deras kinematograf blev mycket populär. Inte minst tack vare att den första helsvenska filmproduktionen visades, nämligen Konungens af Siam landstigning vid Logårdstrappan, som visar kung Chulalongkorn av Siam(Thailand)tas emot vid Stockholms slott av Sveriges och Norges kung Oscar II. Skaparen av denna film var Ernest Floman som fått teknik att tillgå i form av bröderna Lumières kinematograf. Genomslaget var enormt och dess följder ser vi än i denna dag.